Rüyada at görmek

Rüyada at görmek

Rüyada at görmek her anlamda güç kazanacağınıza, bol miktarda para sahibi olacağınıza, insanlar arasında da hürmet gören bir insan olacağınıza delalet eder. Eksiksiz bir şekilde güzel bir at murad edilen şeye işaret eder. Yani güzel bir at gören ne murad ediyorsa ona kavuşur. Herhangi bir sıkıntısı var ise sıkıntılarından kurtulur. Buna nispetle rüyada görülen attaki herhangi bir eksiklik, murad edilen şeydeki eksikliğe delalet eder. Rüyada ata binmek kısmettir. Ata bindiğini gören kimse bekar ise bindiği at nispetinde bir eşle evlenir. Ancak rüyada beyaz at gören kimse ise kimi seviyorsa veya diliyorsa onunla evlenir. Rüyada at arabasına bindiğini görmek ise kişinin rızkını kazanması için çokça çalışacağına ve bu çalışmasının neticesinde bol kazanca nail olacağına işarettir.

Rüyada ata binerek gezip dolaşmak kişinin güzel hallere ulaşacağını gösterir. Ata binip gezdiğini gören kişi hasta ise tez zamanda şifa bulur, memur ise yüksek bir makama tayin olur, öğrenci ise sınavlarını kolaylıkla geçer, eğer evli ve çocuğu yoksa kısa sürede itaatkar hayırlı bir evlada sahip olur ve sıkıntıda ise hiç ummadığı bir yerden büyük bir yardıma nail olur.

Rüyada görülen atın kuyruğunun uzunluğu ve kıllarının çokluğu malınızda artışa, varsa emrinizde çalışanların çokluğuna ve sizi sevenlerin artacağına işarettir. Bunun tersini görmek ise yine tersi şeklinde tabir edilir.

Rüyada bir at tarafından zarar görmek ya da at ile münakaşada bulunduğunu görmek kişinin büyük bir günah işleyeceğine işarettir.

Rüyada atın bir haneye girdiğini görmek o haneye hatırı sayılır büyük bir insanın geleceğine, Bir haneden atın çıktığını görmek ise o haneden büyük bir zatın ayrılacağına işarettir. Rüyada pek çok atın sürücüleriyle birlikte yarıştığını görmek ise oraya çok şiddetli bir yağmur yağacağına ve yağmurun neticesinde büyük bir sel olacağına işarettir.

Rüyada tanıdığı bir kimsenin at sürdüğünü görüp arkasına binmek büyük bir yardım alınacağına fakat kişi tanınmıyorsa büyük bir zarara uğranılacağına işarettir. Rüyada atların üzerine doğru koştuğunu ve atlar tarafında ezildiğini gören kimse de büyük bir zarara uğrar.

Rüyada bir at tarafından ısırıldığını gören kimse ailesi tarafından ya da çok yakın çevresi tarafın büyük bir büyük bir ihanete uğrar. Kuyruğu olmayan bir at satın aldığını görmek kişinin soyca kötü olan bir hanımla evleneceğine işarettir. Bir ata uzaktan baktığını görmek uzun bir zaman sonra hiç beklenmeyen bir yerden müjde alınacağına işarettir.

Topallayan veyahut sakat bir at görmek yapılmak istenen işlerde güçlüklerle karşılaşılacağına işarettir. Rüyada bir ata vurarak eziyet etmek hapse düşmeye işarettir. Kirli bir at görmek zelil olunacağına, kır bir ata sahip olmak halk içinde iyi ya da kötü bir şöhrete kavuşulacağına işarettir.

Rüyada kişinin babasını at üzerinde görmesi neslinin bereketli ve hayırlı olmasına, annesini at üzerinde görmesi ev sahibi olmasına işarettir. Tanıdığı bir kişiyi ya da dostunu at üzerinde görmek umulmayan bir yerden hayırlara nail olunacağına işarettir. At ile konuştuğunu ve anlaştığını görmek büyük menfaatler elde edileceğine, sonunun hayırlı olacağına işarettir.

Rüyada Kahverengi At Görmek

Rüyada görülen at eğer kahverengi ise evliyseniz eşinizin size sadık olduğu anlamına gelir. Yok eğer bekarsanız sadık bir eşle evleneceğinize işarettir. Aynı zamanda kahverengi at sohbeti sevilen sadık ve güvenilir bir dost edinec eğinize işarettir.

Rüyada Siyah At Görmek

Rüyada siyah at görmek, çok güç sahibi olacağınıza, hiç kimsenin bilmediği sırlara vakıf olup bunları saklayacağınıza, çok gizemli bir kadınla tanışıp onunla birliktelik yaşayacağınıza ve topluma faydalı bir konuda hizmette bulunacağınıza işarettir.

Rüyada ata binerek uçtuğunu görmek

Rüyada ata binerek uçtuğunu görmek uzun bir yolculuğa çıkılacağına veya dini ve dünyevi bir makama nail olacağına işarettir.

Rüyada Ata Binmek

Rüyada güzel, eğeri ve gemi takılmış bir at üzerinde halk içinde yavaş yavaş gezindiğini gören kimsenin yine halk içinde saygın bir yere sahip olacağına işaret eder. Takımı eksik bir ata binerek sonra atın takımını tamamladığını gören kimse bulunduğu kötü hal içinden kurtularak yavaş yavaş iyi bir duruma geleceğine işarettir. Bir çok ata sahip olan kimse ise düşmanlarına galip gelir.

Rüyada Eğersiz Attan Düştüğünü Görmek

Rüyada eğersiz bir ata binerek düştüğünü gören kimsenin hali perişan olur. Memur ise görevinden azledilir, halk içindeki saygınlığını yitirerek hakaret görür ve ya hanımının yaptığı bir ahlaksızlıktan dolayı hanımını boşar. Rüyada attan düşmek kişinin elindeki malın tamamını harcayıp zelil olmasına işarettir. Yine attan düşüp başka bir ata bindiğini görmek makam ve mevkinin değişeceğine delalettir.

Rüyada Atının Olduğunu Görmek

Rüyada bir atının olduğunu ve atının çalındığını veya kaybolduğunu görmek kişinin evinde varsa hastasının vefat edeceğine işarettir.Kör bir atının oldunu görmek kişinin geçimindeki darlığa işarettir.

Rüyada At Satın Aldığını Görmek

Rüyada at satın almak yine şan, şöhret, makam ve mevkice iyi bir yere gelmektir. Atını ucuz bir meblağa sattığını görmek kişinin severek yaptığı işini istemeyerek bırakmak zorunda kalacağı na işarettir. Atını keserek yediğini gören kimse ise konuştuğu bir takım sözler nedeniyle gücünü ve malını kaybedeceğine işarettir.

Yorum Yap

gelyarimol.com bankssg.com bayan24